Вход в системата
Забравена парола
Издаване на фактури на английски език
Можете да създадете фактура на английски езики на базата на вече създадена фактура на български езикс с вече въведените данни.


I. След като сте създали фактура на български, след записа и вече има ново меню: Версия на английски на тази фактура,  където можете да кликнете на бутона Създай ако искате да създадете копие на фактурата на английски език.

II. Зарежда се копие на фактурата, в което обаче полетата маркирани с 5 и 6 не могат да бъдат променяни, за няма разлика с данните от вече създадената на български език фактура.

Вероятно ще е необходимо да коригирате данните в полетата маркирано с червено:
- (1) - Валута
- (2) - Стоки/услуги (можете да преведете стоките, за да са разбираеми за вашият клиент)
- (3) - Единична цена - ако сменяте валутата, в която искате да бъде издадена фактурата на английски език е нужно да смените и единичната цена спрямо курса на БНБ за датата на фактурата
- (4) - Начин на плащане - ако е необходимо сменете и начина на плащане

III. След като въведете коректно данните и фактурата бъде записана ще имате възможност да разпчатате фактурата на английски език (1).

(2) за прегледа на фактурата
(3) за редакция на фактурата
(4) за изтриване на фактурата на английски език  За да можете да използвате пълноценно издаването на фактури на английски език, е необходимо:
1. Да въведете данните на фирмата ви и на английски език
Данни на фирмата

2. Ако използвате валути, които са различни от служебно въведените: BGN,EUR,USD,GBP, да въведете техният международен еквивалент
Валути

3. Ако използвате нестандартни мерни единици извън служебно въведените бр, кг, л, %, км, стр., час, дни, месец, м, кв.м., да въведете техният превод на английски език
Мерни единици

4. Да въведете имената на банките, които използвате на английски език ОББ - UBB, ПИБ - FIB
Банкови сметки
Създаване на фактура на английски език
Създаване на фактура на английски език
Създаване на фактура на английски език
Създаване на фактура на английски език
Какво ново?
По-лесно обслужване на повече от една фирма, смяна на фирмата, чрез избор от падащо меню повече»
Създаване на фактури на английски език от вече създадените на български език фактури повече»
Добавена е нова възможност за Създаване на Стокови/Складови Разписки
  повече»

Принтирането на издадените финансови документи вече е по-лесно.  повече»
Фактури, Кредитни и Дебитни известия са обединени в един общ списък


  повече»