Вход в системата
Забравена парола
Ново поле във фактурите за Допълнителен текст


Добавено е ново поле във фактурите "Допълнителен текст", в което можете да въведете свободен текст, който ще се показва с червено във фактурите.
Този текст можете да използвате, за да въведете срок за плащане на фактурата или съобщение към вашите контрагенти

 
Текст във фактурите с червено
Текст във фактурите с червено
Какво ново?
По-лесно обслужване на повече от една фирма, смяна на фирмата, чрез избор от падащо меню повече»
Създаване на фактури на английски език от вече създадените на български език фактури повече»
Добавена е нова възможност за Създаване на Стокови/Складови Разписки
  повече»

Принтирането на издадените финансови документи вече е по-лесно.  повече»
Фактури, Кредитни и Дебитни известия са обединени в един общ списък


  повече»