Вход в системата
Забравена парола
Дата на падеж
Дата на падеж за плащане на фактури и проформи.

Може би и Вие имате нужда от подсещане по кои от издадените фактури и проформи има забавяне на плащането.
При създаване или редактиране на фактури и проформи ако изберете статуса на фактурата да е неплатена или частично плащане ще се активира поле дата на падеж. В полето дата на падеж можете да въведете дата, до която трябва да бъде извършено плащане.


По подразбиране дата в полето е 30 дни след текущата дата, като тази дата може да бъде редактирана, като кликнете в полето.
За ваше улеснение ако предпочитате да използвате друг период за падеж примерно 15 дни, след като веднъж сте въвели такава разлика между дата на фактурата и дата на падеж, при следващите издадени фактури, дата на падеж ще бъде 15 дни след текущата дата.

При преглеждане на списъка с фактури ако имате фактури или проформи, които са със статус неплатена или частично плащане и дата на падеж по-малка от текущата дата, с други думи крайният срок за плащане е изтекъл, то такива документи ще бъдат обозначени с различен цвят в колоната сума.


Статуса на фактурите може да бъде променян лесно директно от списъка с фактури, като кликнете на иконката със знак на евро € 
Какво ново?
 Faktura1.com има нова Версия 2 повече»
Компенсация при издаване на Фактури и Проформи. Относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh повече»
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»