Вход в системата
Забравена парола
Добавено поле за Получател на фактурата
В отговор на писма от ползватели на сайта, коригирахме пропуск в създаването на фактури, а именно: вече има възможност за добавяне на поле "Получател на стоката".

За да добавите това поле, обърнате внимание на частта Подписване на фактурата (най-долу), където има чекбокс Име и подпис на получателя. Отбележете го и в появилото се поле, въведете името на получателя. По-долу е показано местоположението на полето.
В така създадената фактура, въведената информация ще се появи долу в ляво на фактурата. 
Имайте предвид ,че в по-старите фактури информация за получател няма да се появи автоматично. За тази цел, трябва да отидете в режим Редакция на съответната фактура, да отбележете Име и подпис на получателя, да въведете името му и да натиснете Запази фактурата.


 
Отбележете чекбокса Име и подпис на получателя и в появилото се поле, въведете името на получателя
Отбележете чекбокса Име и подпис на получателя и в появилото се поле, въведете името на получателя
Какво ново?
 Faktura1.com има нова Версия 2 повече»
Компенсация при издаване на Фактури и Проформи. Относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh повече»
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»