Вход в системата
Забравена парола
Фактуриране без СУПТО - Н 18
Ако НЕ приемате плащания, при които е нужно издаването на фискална касова бележка от касов апарат (в брой, наложен платеж, присъствено плащане с кредитна/дебитна карта и др.), а приемата плащане САМО с ППП, банков превод и неприсъствено плащане с кредитна/дебитна карта, вие сте щастливци и можете да продължите да живеете живота си щастливо, и можете да продължите да използвате Faktura1.com без никаква промяна.

Ако приемате плащания, при които е нужно издаването на фискална касова бележка от касов апарат (в брой, наложен платеж, присъствено плащане с кредитна/дебитна карта и др.) е нужно да направите промени, за да продължите да използвате Faktura1.com без да сте в нарушение на наредба Н-18, моля прочетете по-долу.

Според Наредба Н-18 СУПТО е софтуер, който обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.

За да избегнем бюрократичните спънки за нормалната работа на фирмите, които не укриват приходи, но не искат бизнеса им да бъде ограничаван от свръх регулация, създадохме версия на Faktura1.com, която НЕ съхранява информация за вид, цени, количества на продадените стоки и услуги в база данни. Използвайки Faktura1.com в режин НЕ СУПТО, не е нужно да се регистрира и декларира като СУПТО или да се свързва с касовия апарат.

За да се възползвате от възможността за издаване на фактури без да е нужно софтуера да е свързан с касов апарат, трябва да създадете нов потребител или да редактирате вече съществуващ потребител от Настройки / Потребители, като трябва да маркирате чекбокса Потребител без СУПТО.Предимства и недостатъци, когато използвате Потребител без СУПТО:

Предимства:
- можете да продължите да използвате Faktura1.com по познатият Ви до сега начин, без да инсталирате никакъв софтуер
- не трябва софтуера да в свързан с касов апарат
- не е нужно да предоставяте одиторски профил при данъчна проверка


Недостатъци:
- данните за продадените стоки и количества няма да се запишат в базата данни, а ще бъде генериран директно pdf файл с фактурата
- няма да можете да редактирате създадените документи, тъй като стоките и количествата не се записват в база данни
- този потребител ще може да вижда само документите, които са издадени от него
- потребители във вашата фирма, които не са в режим НЕ СУПТО ще виждат фактурите в списъка с фактури, но ще виждат само pdf файла и също няма да могат да редактират документите
- фактурите издадени от Потребител без СУПТО, няма да влизат в справките и експортите към счетоводен софтуер
- в обекта в който използвате Faktura1.com не трябва да има друг софтуер категоризиран, като СУПТО

Ако все още не сте се регистрирали, направете го сега, 4 000 фирми вече го направиха,
 
Какво ново?
 Faktura1.com има нова Версия 2 повече»
Компенсация при издаване на Фактури и Проформи. Относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh повече»
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»