Вход в системата
Забравена парола
Фактуриране без СУПТО - Н 18
Според Наредба Н-18 СУПТО е софтуер, който обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.

За да избегнем бюрократичните спънки за нормалната работа на фирмите, които не укриват приходи, но не искат бизнеса им да бъде ограничаван от бюрокрацията, създадохме версия на Faktura1.com, която не съхранява информация за вид, цени, количества на продадените стоки и услуги в база данни и затова при фактуриране на продажби, при които е нужно издаването на касова бележка(в брой, наложен платеж, кредитна карта и др.) не е нужно да се регистрира и декларира като СУПТО или да се свързва с касовия апарат.

За да се възползвате от възможността за издаване на фактури без да е нужно софтуера да е свързан с касов апарат, трябва да създадете нов потребител от Настройки / Потребители, като трябва да маркирате чекбокса Потребител без СУПТО.Предимства и недостатъци, когато използвате Потребител без СУПТО:

Предимства:
- можете да продължите да използвате Faktura1.com по познатият Ви до сега начин, без да инсталирате никакъв софтуер
- не трябва софтуера да в свързан с касов апарат
- не е нужно да предоставяте одиторски профил при данъчна проверка


Недостатъци:
- данните за продадените стоки и количества няма да се запишат в базата данни, а ще бъде генериран директно pdf файл с фактурата
- създадените документи няма да могат да бъдат редактирани
- този потребител ще може да вижда само документите, които са издадени от него
- няма да може да използвате списъка със стоки при създаване на документи
- всички останали потребители ще виждат фактурите в списъка с фактури, но ще виждат само pdf файла и също няма да могат да редактират документите
- фактурите издадени от Потребител без СУПТО, няма да влизат в справките и експортите към счетоводен софтуер
- в обекта в който използвате Faktura1.com не трябва да има друг софтуер категоризиран, като СУПТО, чрез който могат да се издават фактури
Какво ново?
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»
Създаване на над 25 вида счетоводни справки и експортиране на резултатите в excel повече»
По-лесно обслужване на повече от една фирма, смяна на фирмата, чрез избор от падащо меню повече»
Създаване на фактури и проформа на английски език от вече създадените на български език фактури повече»