Вход в системата
Забравена парола
Кочани с фактури
От Настройки / Кочани фактури можете да създадете неограничен брой кочани с фактури. Това в изключително удобно, когато имате повече от един обект или различни дейсноти и искате за всеки обект или дейност да използвате различни кочани с различна номерация на фактурите.

За да създадете кочани, с които да работите влезте в Настройки / Кочани фактури и кликнете на бутона Нов кочан, от там можете да въведете име на кочана(1), то не е задължително, но ще е полезно, тъй като по-лесно ще идентифицирате различните кочани при тяхната смяна.
Трябва да определите и две стойности за Начален номер на кочана(2) и Краен номер на кочана(3), тези кочани са фиктивни, така че изтриването или редактирането им няма да предизвика загуба на нито един от създадените от Вас документи(фактури).

Ефекта от създадените кочани можете да видите в списъка с издадени фактури, като от там ще имате възможност от падащ списък(1) да изберете с кой от от кочаните(2) да работите, като по този начин ще се филтрират и ще се покажат само фактурите от избраният кочан. След като сте кликнали на бутона Обнови (3), вече ще работите с избраният кочан и при създаване на нова фактура, кредитно или дебитно известие ще се генерират номерации на документа от съответният кочан.

Внимание! Ако повече от 1 потребител издава документи в един и същ момент ако потребител 1 смени кочана за работа, то и потребител 2 ще работи със същият кочан, така че внимайте при издаването на документи дали номерацията е от кочана, който искате. 
Създаване на кочани с фактури
Създаване на кочани с фактури
Какво ново?
 Faktura1.com има нова Версия 2 повече»
Компенсация при издаване на Фактури и Проформи. Относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh повече»
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»