Вход в системата
Забравена парола
Ново поле във фактурите за Допълнителен текст


Добавено е ново поле във фактурите "Допълнителен текст", в което можете да въведете свободен текст, който ще се показва с червено във фактурите.
Този текст можете да използвате, за да въведете срок за плащане на фактурата или съобщение към вашите контрагенти

 
Текст във фактурите с червено
Текст във фактурите с червено
Какво ново?
 Faktura1.com има нова Версия 2 повече»
Компенсация при издаване на Фактури и Проформи. Относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh повече»
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»