Вход в системата
Забравена парола
Общ списък Фактури и Известия

За ваше улеснение трите списъка Фактури, Кредитни и Дебитни известия са обединени в един общ списък Фактури и Известия.

- В списъка е добавена нова колона Вид (1), чрез която можете да различавате вида на финансовият документ

- Добавен е нов Филтър Вид (2), чрез който можете да филтрирате Фактурите, Кредитните и Дебитните известия

- Над списък с документите са добавени 3 бутона (3), чрез които можете да създавате Нови Фактури, Кредитни и Дебитни известия, а от допълнителното меню към всяка фактура също можете да изберете издаване на Кредитни и Дебитни известия за нея (4)

 
Какво ново?
 Faktura1.com има нова Версия 2 повече»
Компенсация при издаване на Фактури и Проформи. Относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh повече»
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»