Вход в системата
Забравена парола
Ограничен потребител


От Настройки -> Потребители , можете да ограничавате потребителите, за да виждат само издадените от тях фактури.

Ограничен потребител. Ако маркирате потребителят ще бъде ограничен, за да вижда само фактурите, които е създал и няма да вижда фактурите, които са създадени от други потребители във фирмата.

Какво ново?
 Faktura1.com има нова Версия 2 повече»
Компенсация при издаване на Фактури и Проформи. Относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh повече»
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»