Вход в системата
Забравена парола
Търсене по Индентификационен номер
Вече има възможност за търсене на данните на фирма, която въвеждате, като Получател на фактурата по Индентификационен номер  (ИН).
Това се осъществява, посредством връзка със Ситемата за информационен обмен на Европейската комисия

За да ползвате тази услуга, при създаване на фактура (или проформа фактура), въведете номера в полето за ИН и натиснете малкия оранжев бутон до него. Ако в Системата има данни за този номер, те автоматично ще се попълнят в полетата.
По-долу можете да видите разположението на бутона.

Важно!
Системата не винаги връща информация за даден ИН. Причините за това могат да бъдат, свързани с това че тази Система поддържа основно Юртидически лица, регистрирани по Закона за ДДС.
Системата, както и Faktura1.com не носи отговорност за подадена грешна информация и произтеклите от това последствия.

Тази функционалност е направена за удобство при създаване на Фактури, но вие сте длъжни да съгласувате верността на информацията с клиента, на когото издавате фактура.
 
Въведете номера в полето за ИН и натиснете малкия оранжев бутон до него. Ако в Системата има данни за този номер, те автоматично ще се попълнят в полетата.
Въведете номера в полето за ИН и натиснете малкия оранжев бутон до него. Ако в Системата има данни за този номер, те автоматично ще се попълнят в полетата.
Какво ново?
 Faktura1.com има нова Версия 2 повече»
Компенсация при издаване на Фактури и Проформи. Относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh повече»
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»