Вход в системата
Забравена парола
Въвеждане на единична цена с ДДС
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя.

При създаване на фактура от падащото меню, можете да изберете дали въвежданите от Вас цени ще бъдат с включено ДДС или без включено ДДС.
Направеният избор се запомня и няма да е нужно да избирате отново освен ако не искате да смените начина на въвеждане.

Какво ново?
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»
Създаване на над 25 вида счетоводни справки и експортиране на резултатите в excel повече»
По-лесно обслужване на повече от една фирма, смяна на фирмата, чрез избор от падащо меню повече»