Вход в системата
Забравена парола
Създаване на фактури (данъчни фактури)

След като сте се регистрирали в Системата, препоръчваме, преди да започнете да издавате фактури, да прегледате и попълните елементите от "Настройки на фактури". (повече тук)

За да създадете нова фактура, изберете от менюто: "Фактури>> Нова фактура" и след това първия таб "Фактура"

Тук има няколко карета за въвеждане на данни с реквизитите на Данъчната фактура:

Номер/Дата

 • № на фактурата - това е поредния номер на фактурата. При създаване на нова фактура, системата Ви предлага последния, най-голям номер.
  Обърнете внимание, че при първоначална работа със Ситемата можете да въведете желан от Вас номер (до който сте стигнали във Вашата номерация). Напр.: №0000001234, така следващата фактура, която Системата ще Ви предложи да издадете е №0000001235.
 • Дата на фактурата
 • Дата на данъчното събитие

Получател на фактурата

 • Име на фирмата
 • ИН на получател - Индентификационен номер по Булстат
 • ИН по ЗДДС - Индентификационен номер по Закона за ДДС (ако получателят не е регистриран по ЗДДС, оставете празно)
 • Материално отговорно лице
 • Град
 • Адрес
 • E-mail - този e-mail се ползва в случаите, когато искатете да изпратите фактурата директно от Системата до него (повече тук).

Когато клиентът е физическо лице, отбележете съответното поле. В тези случаи полетата за ИН, ИН по ЗДДС и Материално отговорно лице се заменят с ЕГН - Единен граждански номер.

Има възможност за търсене на данните на фирма, която въвеждате, като Получател на фактурата по Индентификационен номер  (ИН). 
Това се осъществява, посредством връзка със Ситемата за информационен обмен на Европейската комисия

За да ползвате тази услуга, при създаване на фактура (или проформа фактура), въведете номера в полето за ИН и натиснете малкия оранжев бутон до него. Ако в Системата има данни за този номер, те автоматично ще се попълнят в полетата. 

Важно! 
Системата не винаги връща информация за даден ИН. Причините за това могат да бъдат, свързани с това че тази Система поддържа основно Юртидически лица, регистрирани по Закона за ДДС.
Системата, както и Faktura1.com не носи отговорност за подадена грешна информация и произтеклите от това последствия.

Тази функционалност е направена за удобство при създаване на Фактури, но вие сте длъжни да съгласувате верността на информацията с клиента, на когото издавате фактура.

Отметката "Добави този получател към клиентите" служи за добавяне на текущите данни към адресната книга. В последствие, можете да ги зареждате чрез полето "Налични получатели" или бутона "Намери получател сред клиентите"

Доставчик

Това са данни, идващи от Фирмения профил. Те се попълват автоматично.

Валута

Изберете в каква валута да бъде текущата фактура.
Можете да редактирате наличните валути от "Настройки на фактури"

Стоки/Услуги

Списък със стоките/услугите във фактурата.
Чрез бутона "Добави стока/услуга" можете да добавяте редове, без да се презарежда страницата.
Чрез иконите пред всеки ред, можете да ги премахвате или пренареждате, така както желаете да изглеждат.
Всеки ред има следните полета, характеризиращи стоката/услугата:

 • Име/описание на стоката услугата
 • Количество
 • Мярка
  Можете да редактирате наличните мерки от "Настройки на фактури"
 • Единична цена - единичната цена БЕЗ ДДС
 • Отстъпка (ако има такава)
 • Стойност - това поле автоматично изчислява Количеството X Единичната цена.
В края на всеки ред има поле за отбелязване "Добавяне на тази стока/услуга в списъка със стоки/услуги". Ако го отбележите, то стоката ще попадне в списъка със стоки и услуги с името и единичната цена и ще бъде достъпна за избор в други фактури.
Избор на налична стока/услуга може да стане чрез бутона във формата на лупа на всеки ред, след полето с името/описанието на услугата.

Следва поле за стойността на ДДС (което по подразбиране е 20%) ,
Налично е и поле за отбелязване "Не начислявай ДДС по тази фактура", което позволява избор от възможности.
Можете да редактирате наличните Основания от "Настройки на фактури"

Начин на плащане

 • Избор начин на плащане - от падащия списък
  Можете да редактирате наличните начини на плащане от "Настройки на фактури"
 • Избор на банкова сметка (само ако е избран начин на плащане "Банков път")
  Можете да редактирате наличните банкови сметки от: "Фирмен профил" таба "Банкови сметки"

Подписване на фактурата
Има възможност за добавяне на поле "Получател на стоката".
За да добавите това поле, обърнате внимание на частта Подписване на фактурата(най-долу), където има чекбокс Име и подпис на получателя. 

Има два налични начина за подписване на фактурата, от който можете да направите избор:

1. С код за подпис - при този начин, във фактурата ще се появи името от Потребителския профил, както и Код за подпис (сигнатура)  ъгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС)

2. Името и собственоръчен подпис - при този начин, във фактурата ще се появи само името и място, където да се положи собственоръчен подпис.

След като приключите промените, натиснете бутона "Запази фактурата". При това действие фактурата ще бъде създадена и ще бъдете отведени в страницата за преглед.