Вход в системата
Забравена парола
Създаване на проформи фактури

За да създадете нова Проформа фактура, изберете от менюто: "Фактури>> Нова фактура" и след това таба: "Проформа фактура"

Проформа фактурите се създават много сходно с Данъчните фактури (виж по–горе), затова ще се спрем върху разликите.

  • Проформа фактурите имат собствена, независима номерация от Фактурите (данъчните фактури). При създаване на нова Проформа, Системата Ви предлага последния, най-голям номер.
    Обърнете внимание, че при първоначална работа със Ситемата можете да въведете желан от Вас номер (до който сте стигнали във Вашата номерация). Напр.: №0000000012, така следващата фактура, която системата ще Ви предложи да издадете е №0000000013.
  • Проформа фактурите имат едно допълнително поле за Забелжки, което се намира в карето "Основание", най-долу на проформата.
    Тук могат да се поместят забележки към получателя на фактурата.

След като приключите, натиснете бутона "Запази проформата". При това действие проформата ще бъде създадена и ще бъдете отведени в страницата за преглед.