Вход в системата
Забравена парола
Добавяне/редакция на клиенти (Адресна книга)
Списъкът с клиенти помага за по-лесното създаване на фактури. След като веднъж сте въвели данните на един клиент, можете да ги зареждате наготово при създаването на фактури.
За да създадете/добавите клиент в адресната книга, има 2 подхода:

1. Това може да става при самото създаване на фактури. След като сте въвели данните на клиента във фактурата,  отбележете полето под тях "Добави този получател към клиентите", за да се добави към адресната книга.
Обърнете внимание, че записите в адресната книга са уникални по ИН /ЕГН, т.е ако въведете клиент с ИН/ЕГН във фактурата, които вече присъстват в Адресната книга и отбележете "Добави този получател към клиентите", то тогава съществуващите данни ще се осъвременят.

2. Изберете от менюто: "Клиенти >> Списък с клиенти" . Там ще видите наличните клиенти с техните имена, град и МОЛ. За да добавите нов клиент, натиснете бутона "Нова клиент" над списъка. За да редактирате вече съществуващ, изберете бутона в дясно от името му.

Прозорецът за редакция позволява да въвеждате за всеки клиент:

  • Име на фирмата
  • ИН - Индентификационен номер по Булстат.
  • ИН по ЗДДС - Индентификационен номер по Закона за ДДС. Ако клиентът не е регистриран по ДДС, можете да оставите полето празно.
  • Материално отговорно лице
  • Град
  • Адрес
  • E-mail - този e-mail се ползва в случаите, когато искате да изпратите фактурата директно от Системата до него. (повече тук)

Когато клиента е физическо лице, отбележете съответното поле. В тезу случаи полетата за ИН, ИН по ЗДДС и Материално отговорно лице се заменят с ЕГН - Единен граждански номер.

Обърнете внимание, че каквито и промени да правите по адресната книга, те няма да се отразят в създадени вече фактури, а само в новосъздаваните.

Виж още
Фактури
Писма