Вход в системата
Забравена парола
Други настройки

В полето Други настройки имате достъп до следните елементи:

  • Закръгляне
    От тук можете да укажете до колко знака след десетичната запетая да се закръглят сумите във фактурите.
  • Страниране
    От тук можете да укажете по колко елемента да има на страница в списъците с фактури, клиенти, стоки/услуги