Вход в системата
Забравена парола
Мерни единици

Мерните единици се отнасят към стоките услугите и се появяват както в редакцията на стоки и услуги, така и в данните за попълване на фактурите (Напр. "брой, чифт, литър"). За да добавите или редактирате  мерна единица, изберете от менюто: "Настройки >> Настройки фактури" и след това, таба "Мерни единици".

Там в дясно, обърнете внимание на няколко налични мерни единици, които са предварително въведени и не могат да се трият или редактират. Вие можете да добавите неограничен брой мерни единици с:

  • Пореден номер - на базата на този номер тя се подрежда в списъка за избор в редакция на фактури/редакция на стоки/услуги.
  • Име на мерната единица.
Обърнете внимание, че предварително въведените мерни единици имат номера, започващи от 10. Това позволява да добавите мерна единица с по-малък номер и по този начин те да се подреждат по-горе в списъка за избор във фактурите или стоките/услугите.