Вход в системата
Забравена парола
Начини на плащане

Начините на плащане се появяват в данните за попълване на фактурите (Напр. "банков път, в брой"). За да добавите или редактирате  начин на плащане, изберете от менюто: "Настройки >> Настройки фактури" и след това, първия таб "Начини на плащане".

Там в дясно, обърнете внимание на няколко налични начина на плащане, които са предварително въведени и не могат да се трият или редактират. Вие можете да добавите неограничен брой начини на плащане с:

 • Пореден номер - на базата на този номер, той се подрежда в списъка за избор в редакция на фактури.
 • Име на начина на плащане.
Обърнете внимание, че предварително въведените начини на плащане имат номера, започващи от 10. Това позволява да въведете начини на плащане с по-малък номер и по този начин те да се подреждат по-горе в списъка за избор във фактурите.
Валути

Това са валутите с които можете да издавате фактури и са достъпни за избор от редакция на фактури (Напр. "лв., USD"). За да добавите или редактирате  валута, изберете от менюто: "Настройки >> Настройки фактури" и след това таба "Валути".

Там в дясно, обърнете внимание на няколко налични валути, които са предварително въведени и не могат да се трият или редактират. Вие можете да добавите неограничен брой валути с:

 • Пореден номер - на базата на този номер тя се подрежда в списъка за избор в редакция на фактури.
 • Име на валутата.
Обърнете внимание, че предварително въведените валути имат номера, започващи от 10. Това позволява да въведете валути с по-малък номер и по този начин те да се подреждат по-горе в списъка за избор във фактурите.
Мерни единици

Мерните единици се отнасят към стоките услугите и се появяват както в редакцията на стоки и услуги, така и в данните за попълване на фактурите (Напр. "брой, чифт, литър"). За да добавите или редактирате  мерна единица, изберете от менюто: "Настройки >> Настройки фактури" и след това, таба "Мерни единици".

Там в дясно, обърнете внимание на няколко налични мерни единици, които са предварително въведени и не могат да се трият или редактират. Вие можете да добавите неограничен брой мерни единици с:

 • Пореден номер - на базата на този номер тя се подрежда в списъка за избор в редакция на фактури/редакция на стоки/услуги.
 • Име на мерната единица.
Обърнете внимание, че предварително въведените мерни единици имат номера, започващи от 10. Това позволява да добавите мерна единица с по-малък номер и по този начин те да се подреждат по-горе в списъка за избор във фактурите или стоките/услугите.
ДДС ставки

ДДС ставките се появяват в данните за попълване на фактурите. Ставката по подразбиране е 20%, но чрез настройките могат да бъдат задавани други ставки с други стойности, които да променят изчисленията във фактурите. За да добавите или редактирате  ДДС ставка, изберете от менюто: "Настройки >> Настройки фактури" и след това таба: "ДДС ставки".

Там, в дясно обърнете внимание на ДДС ставки, които са предварително въведени и не могат да се трият или редактират. Вие можете да добавите неограничен брой ДДС ставки с:

 • Пореден номер - на базата на този номер тя се подрежда в списъка за избор в редакция на фактури.
 • Име на ставката.
 • % ДДС на ставката, на базата на който ще се правят изчисленията във фактурата
Обърнете внимание, че предварително въведените ставки имат номера, започващи от 10. Това позволява да въведете ДДС ставки с по-малък номер и по този начин те да се подреждат по-горе в списъка за избор във фактурите.
Графичен вид

Графичният вид определя изгледа на фактурите във формати PDF и HTML. Чрез него можете да променяте начина, по който да изглеждат фактурите. За да промените изгледа на фактурите, изберете от менюто: "Настройки >> Настройки фактури" и след това таба: "Графичен вид".

Там има галерия от Темплейти (изгледи), от която можете да направите избор. Текущия графичен вид е ограден в оранжева рамка.

Обърнете внимание, че след като смените графичния вид, това ще окаже влияние само върху новоиздадените фактури. Т.е фактурите, които вече сте създали ще останат със стария графичен вид. За да промените и техния изглед, трябва да отидете до всяка една от тях, да влезете в режим "редакция" и да натиснете бутона "запази промените".

Други настройки

В полето Други настройки имате достъп до следните елементи:

 • Закръгляне
  От тук можете да укажете до колко знака след десетичната запетая да се закръглят сумите във фактурите.
 • Страниране
  От тук можете да укажете по колко елемента да има на страница в списъците с фактури, клиенти, стоки/услуги