Вход в системата
Забравена парола
Фирмен профил. Данни на фирмата
Данните, които са въведени във фирмения профил, ще се използват за създаване на Вашите фактури.
За да ги редактирате, изберете от менюто: "Настройки >> Фирмен профил"
и след това, първия таб: "Фирмен профил"
Там можете да промените:
  • Името на фирмата;
  • ИН по ДДС
  • Града
  • Адреса
  • Материално отговорното лице (МОЛ)

Също така, може да укажете дали фирмата е регистрирана по ДДС или не. В зависимост от това, фактурите, които ще издавате ще са по ДДС или опростени.

Можете да качите лого на фирмата. То ще се появява на фактурите Ви, както и на страницата на фирмата във Faktura1.com

От съображения, свързани с правилното функциониране на системата, не можете да променяте следните полета:

  • ИН на фирмата
  • Домейн на фирмата