Вход в системата
Забравена парола
Редакция на личен профил. Потребители
Данните от Личния (потребителски) профил, се използват за вход в системата. 
Освен там, те се използват и при подписване на Фактурите.
Така например, Името на потребителя ще се появява под фактурата когато тя е създадена от неговия профил. Същото важи и за индентификационния шифър.

За да редактирате данните от личния си профил, изберете:  "Моят профил" от линковете най-горе, в дясно или от менюто "Настройки >> Потребители".
Там можете да промените:
 • Името - това име ще излиза под фактурите, създадени от този потребител.
 • Индентификационният шифър (сигнатура) - той служи за подписване на фактури, без собственоръчен подпис и ще се появява под фактурата, заедно с името на съответния потребител, когато е избран този начин на подписване на фактура. ъгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС)
 • Парола - ако не искате да променяте паролата, оставете полетата празни

От съображения, свързани с правилното функциониране на системата, не можете да променяте полето e-mail.

Системата позволява регистрацията на повече от един потребител, в един фирмен акаунт. Това дава възможност няколко потребители да влизат в нея и да създават фактури в рамките на една и съща номерация, като всеки подписва създадените от него фактури с имената си и сигнатурата от профила си.

За да създадете допълнителни потребители, изберете от менюто "Настройки >> Потребители". За всеки потребител можете да добавяте следните данни:

 • Име - това име ще излиза под фактурите, създадени от този потребител.
 • Индентификационен шифър (сигнатура) - той служи за подписване на фактури, без собственоръчен подпис и ще се появява под фактурата, заедно с името на съответния потребител, когато е избран този начин на подписване на фактура ъгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС)
 • E-mail -  служи за вход в системата. След като веднъж е създаден, той не може да се променя.
 • Парола
 • Права за достъп - Съществуват два вида потребители: "Администратор" и Помощник.
  • Администраторът има всички права за създаване и редакция в системата.
  • Помощникът няма достъп до създаване и редакция на другите потребители, както и до фирмения профил, редакция на банковите сметки, настройките на фактурите.
От съображения за сигурност, потребителя, който е създал фирмения профил не може да бъде изтриван.