Вход в системата
Забравена парола
Добавяне и редакция на стоки и услуги
Списъците със стоки/услуги помагат за по-лесното създаване на фактури. След като веднъж сте създали стока, можете да я използвате многократно с нейната цена и мярка във фактурите, без да се налага да я въвеждате всеки път наново.
За да създадете стока/услуга, има 2 подхода:

1. Това може да става при самото създаване на фактури. След като сте въвели дадена стока/услуга, с нейната цена и мярка във фактура, отбележете полето в дясно от нея, за да я добавите към списъка. (повече  тук)

2. Изберете от менюто: "Стоки/услуги >> Списък със стоки" . Там ще видите наличните стоки и услуги с техните имена, единична цена и категория. За да създадете нова стока, натиснете натиснете бутона "Нова стока/услуга" над списъка. За да редактирате вече съществуваща, изберете бутона в дясно от името й.

Прозорецът за редакция позволява да въвеждате за всяка стока/услуга:

  • Име/Описание на стоката - това е името, с която тя ще се показва във фактурите.
  • Мярка - брой; чифт; процент и пр.
  • Цена - единична цена БЕЗ ДДС
  • Категория  - за по-лесно групиране на стоките
Обърнете внимание, че каквито и промени да правите тук, те няма да се отразят в създадени вече фактури, а само в новосъздаваните.
Виж още
Фактури