Вход в системата
Забравена парола
Пълен контрол на фирмения Ви профил
Вие имате възможността да контролирате фирмения си профил, с който сте регистриран в Системата на Faktura1.com. В тези настройки можете да контролирате вида на издаваните от Вас фактури, автоматични настройки, от кой номер да започне издадената от Вас първа фактура, информацията за вашата фирма/организация, мерните единици, с които ще работите, настройки за печат на фактурите и много други.