Вход в системата
Забравена парола
Валидна ли е фактурата без подпис?
Краткият отгворо е: ДА
 
Чл. 6 от закона за счетоводството алинея (4):
При съставяне на счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на счетоводния документ.

С други думи, за да издавате валидни фактури без подпис, фактурите трябва да включват идентификатор, който можете да въведете за всеки потребител от Настройки/Потребители.
Пример ако потребителят се казва Иван Петров въведете за Индентификационен шифър/Сигнатура: ИП01